Małujowice

Kategoria: Gmina Skarbimierz, Równina Grodkowska


Wieś w gminie Skarbimierz, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Brzeg – Strzelin. Założona w XIII w., miejscowy kościół wzmiankowano w 1288 r. Od 1350 r. należała do Norbertanów z kościoła św. Wincentego we Wrocławiu. 10 kwietnia 1741 r. w okolicy wsi stoczono wielką bitwę między wojskami pruskimi pod komendą króla Fryderyka II a armią austriacką dowodzoną przez feldmarszałka Wilhelma von Neipperga. Bitwą skończyła się klęską Austriaków i przesądziła o pozostaniu Śląska przy Prusach. Właścicielami miejscowego majątku byli: Wilhelm Langner (1865) r., Wolfgang Meup (1905) a od 1910 r. rodzina Arndtów. Po wojnie funkcjonował tu PGR.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół św. Jakuba Apostoła wzmiankowany w 1288 r. Obecny powstał na pocz. XIV w., wieżę nadbudowano w XV w., całość przebudowano w XVI w. W latach 1534-1945 znajdował się w rękach ewangelików. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, w zakrystii kolebkowe, w nawie strop płaski. Do zakrystii prowadzi ostrołukowy portal gotycki. Od zachodu portyk z XV w., zawierający gotycki portal z pocz. XIV w., w tympanonie płaskorzeźbiona scena Koronacji MB oraz Pokłonu Trzech Króli i Nawiedzenia. W obramowaniu tympanonu cykl rzeźb panien mądrych i głupich oraz rzeźbione rozety i elementy roślinne. W portalu drzwi z gotyckimi okuciami o motywach zwierzęcych.
Wewnątrz znajdują się cenne polichromie z końca XIV – pocz. XVI w. W 1817 r. przykryto je tynkiem, w latach 60. XIX w. ponownie je odsłonięto i niezbyt fachowo restaurowano. Z końca XIV w. pochodzą malowidła na ścianach szczytowych nawy, z poł. XV w. polichromie w prezbiterium, sprzed 1483 r. malowidła w nawie – na ścianie tęczowej kompozycja Sądu Ostatecznego, na pozostałych ścianach nawy cykl scen ze Starego i Nowego Testamentu, w pięciu strefach. Wreszcie na pocz. XVI w. powstała dekoracja stropu o motywach maswerkowych, tkaninowych i zwierzęcych. Poza tym we wnętrzu znajdują się: rzeźby MB Bolesna oraz św. Andrzej i Bartłomiej z ok. 1500 r., krucyfiks ludowy o charakterze gotyckim, ława kolatorska z 1779 r., obraz z 1. poł. XIX w.
Przy otaczającym kościół murze stoi krzyż pojednania, wg legendy odrzucony chłopak zabił tu pannę młodą, idącą z innym do ślubu. Przed wejściem do kościoła stoi pomnik poległych w 1. wojnie światowej.Klasycystyczny dwór powstały w XIX w. Obok znajduje się ciekawy budynek z wysoką wieżą, przebudowany z dawnego wiatraka. W skład folwarku wchodzi okazały spichlerz, zachowały się też resztki parku krajobrazowego.


[mapsmarker marker=”15″]

Dodaj komentarz