Makoszowy

Kategoria: Miasto Zabrze, Wyżyna Katowicka


Dawna wieś, obecnie dzielnica Zabrza, położona nad Kłodnicą, przy autostradzie A4, szosie Zabrze – Knurów i towarowej linii kolejowej Gliwice – Katowice Ligota, od której odchodzi linia do Gierałtowic. Do połowy XIX w. osada zamieszkiwana była głównie przez ludność rolniczą. Dopiero w 2. połowie XIX w., w związku z tworzeniem się Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Makoszowy zaczęły nabierać charakteru przemysłowego, a zwłaszcza górniczego. W 1904 r. doprowadzono linię kolejową Gliwice – Ligota. W Makoszowach znajduje się wybudowana w 1906 r. kopalnia węgla kamiennego. W 1922 r. miejscowość włączono do Polski, jednak kopalnia została po stronie niemieckiej. 28 sierpnia 1958 r. wydarzyła się w niej największa tragedia w powojennej historii polskiego górnictwa. W wyniku pożaru zginęło 72 górników, 87 zostało ciężko rannych. Makoszowy zostały przyłączone do miasta Zabrze w 1951 r. Więcej o historii dzielnicy.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kopalnia Makoszowy. Wybudowana w latach 1900-06 przez skarb pruski z szybów „Delbrück”, początkowo wchodzących w skład kopalni „Bielszowice”. W 1926 r. przejęta przez koncern Preussag. Od 1945 r. pod nazwą „Makoszowy”. W latach 1945-57 należała do Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, w 1957 r. weszła w skład Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 28 sierpnia 1958 r. doszło do pożaru w kopalni, zginęło 72 górników. W 1988 r. zakład osiągnął najwyższy poziom wydobycia w swojej historii wynoszący ponad 5 127 000 ton. W tym okresie pracowało w kopalni ponad 10 000 pracowników. W 2003 r. kopalnia weszła w skład Kompanii Węglowej SA w Katowicach, w 2005 r. została połączona z kopalnią „Sośnica” w dwuruchowy zakład KWK „Sośnica-Makoszowy”.
(za Wikipedią)

Zabytkowy młyn.
Kościół śś. Męczenników Jana i Pawła, powstały z przebudowy szkoły z 1873 r., poświęcony 28 listopada 1919 r. Obok kaplica, prawdopodobnie z 2. poł. XIX w.

Dodaj komentarz