Mąkołowiec

Kategoria: Miasto Tychy, Równina Pszczyńska


Dawna wieś, obecnie dzielnica Tychów, położona w północnej części miasta. Do końca XVI wieku Tychy zajmowały niewielką, zwartą przestrzeń, zabudowaną skupiskiem gospodarstw o dawno wyznaczonych granicach. W ciągu XVII i XVIII wieku pojawiła się nowa grupa ludności – tzw. chałupnicy, w większości wywodzący się z synów okolicznej ludności, którzy nie znajdowali zatrudnienia w gospodarstwach rodzicielskich, więc pracowali najczęściej w pańskich folwarkach. Umieszczano ich w nowo zbudowanych domostwach, które powstawały na niezagospodarowanych wcześniej terenach, położonych poza dawno wyznaczonymi obszarami gospodarstw tyskich, a należących bezpośrednio do księcia pszczyńskiego lub okolicznych gospodarzy. Skupiska takich domostw zaczęły tworzyć wokół Tychów liczne przysiółki (oprócz Mąkołowca np. Glinka, Wartogłowiec i Czułów).
Niwa przyleśna, położona nad potokiem Jeżówką należała do zasiedziałej w Tychach przynajmniej od połowy XVI wieku rodziny Mąkolów, od której wywodzi się nazwa przysiółka. Po raz pierwszy skupisko domostw pojawia się pod tą nazwą w 1710 roku, w metrykach tyskich z 1732 roku podana jest nazwa Monkolec. W latach 1713-1800 na przysiółek składało się 8 chałup, później nastąpił gwałtowny rozwój przysiółka, tak że w 1871 roku Mąkołowiec zamieszkiwały już 234 osoby w 21 domach, a w 1938 liczba mieszkańców wzrosła do 447.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Współczesny kościół św. Ojca Pio.

Dodaj komentarz