Lubnów

Kategoria: Gmina Oborniki Śląskie, Wzgórza Trzebnickie


Wieś w gm. Oborniki Śląskie, położona u południowych podnóży Wzgórz Trzebnickich. Wzmiankowana na pocz. XIV wieku. W 1313 r. istniał już kościół. Ok. 1490 r. wieś weszła w skład dóbr Debitschów, którzy wybudowali tu dwór obronny i obecny kościół.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Świętej Trójcy, ufundowany przez starostę wołowskiego Jana von Debitscha w końcu XV wieku. Jednonawowy kościół posiada węższe prezbiterium zamknięte trójbocznie. Od północy do budynku przylega zakrystia, zaś od południa niewielka kruchta. Od zachodu dostawiono drewnianą wieżę. Wewnątrz znajduje się późnogotyckie sakramentarium i chrzcielnica, nagrobek zmarłego w 1503 r. fundatora i jego żony Heleny, zmarłej w 1519 r., barokowy ołtarz i empora organowa z XVII/XVIII w. Kościół otoczony jest kamiennym murem, w którym znajdują się dwie tzw. latarnie umarłych, upamiętniające miejsce spoczynku rycerzy z rodziny von Debitsch i zachęcające do modlitwy za ich dusze. Na murach zewnętrznych kościoła znajduje się zespół renesansowych epitafiów z XVI-XVII wieku.

Późnośredniowieczne grodzisko, otoczone wypełnioną wodą fosą, miejsce dawnego dworu obronnego Debitschów z XV/XVI wieku.
Pałac z początku XX wieku.
Ul. Obornicka – Dom Ludowy z ok. 1870 r. i figura maryjna.

Ul. Pęgowska

[mapsmarker marker=”121″]

Dodaj komentarz