Łojowice

Kategoria: Gmina Wiązów, Równina Grodkowska


Wieś w gminie Wiązów, położona przy szosie Strzelin – Grodków. O Łojowicach po raz pierwszy dowiadujemy się z dokumentów z 1450 r. Wtedy nosiły nazwę Ludwigsdorf. Później nazwę zmieniono na Luisdorf. Kto był właścicielem Łojowic do XVIII w., właściwie nie wiadomo. Pierwszym udokumentowanym jest Wenzel von Prittwitz, który w poł. XVIII w. nabył majątek w Łojowicach. Później właściciele zmieniali się dość często. Pod koniec XIX w. Łojowice należały do Gottlieba Waltera z Żeleźnika. Po nim odziedziczyła je jego córka Elisabeth. Do 1945 r. właścicielem majątku był syn Elisabeth, Leopold von Carnap. Już w XIX w. we wsi funkcjonowały: browar, młyn i gorzelnia.

Warto zobaczyć:

Neorenesansowy pałac z 1848 r., później przebudowany, główny korpus pochodzi z 2. poł. XIX w., a skrzydło z pocz. XX w. Dwukondygnacyjna budowla zbudowana jest na planie litery L. Dachy są pokryte dachówką, nad głównym korpusem budynku jest mansardowy dach z lukarnami. Obok park z XIX/XX w., można w nim zobaczyć dawną oranżerię z 2. poł. XIX w., obecnie przerobioną na garaż.
Ruiny mauzoleum Elisabeth von Carnap z domu Walter znajdują się w lesie na wschód od pałacu. Mauzoleum wykonane z piaskowca zostało zniszczone w 1996 lub 1997 r.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz