Lewin Kłodzki

Kategoria: Gmina Lewin Kłodzki, Wzgórza Lewińskie
Tagi:

Wieś gminna w powiecie kłodzkim, położona we Wzgórzach Lewińskich na trasie Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój. Znaleziono tu ślady osad neolitycznych i kultury łużyckiej. W XI w. na pobliskim Gródku podobno istniała strażnica, w XIII w. wzmiankowano wieś Lewin jako posiadłość klasztoru w Broumovie. Zniszczona przez husytów w 1428 r., niedługo później uzyskała prawa miejskie i wraz z państewkiem homolskim weszła w 1477 r. w skład Hrabstwa Kłodzkiego. Miasto nie posiadało murów obronnych, od 1595 r. było domeną cesarską. Od poł. XVI w. rozwój tkactwa i handlu płótnem, w 1611 r. wzmiankowano cech łyżkarzy. W XVIII w. do miasta należały pobliskie wsie, drewniana zabudowa spłonęła w 1772 r., miasto odbudowano jako murowane. W XIX w. powstały fabryka czekolady i szlifiernia kryształów, w 1846 r. założono szkołę włókienniczą a w 1896 r. hafciarską. Rozwinęła się także turystyka, istniało 9 hoteli i zajazdów, w 1905 r. doprowadzono linię kolejową Kłodzko – Kudowa Zdrój. Po 1945 r. Lewin utracił prawa miejskie, miejscowość od tego czasu podupadła. W latach 60-tych zbudowano obwodnicę.

Zobacz mapę

Strona gminy

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła, usytuowany na wzniesieniu z którego ładne widoki. Pierwotny wzmiankowany w 1340 r., obecny renesansowy z 1576 r., przebudowany na barokowy w 1697 r. wg projektu Melchiora Neumanna, dostawiono wtedy kaplicę. Budowla jednonawowa, wieża zwieńczona cebulastym hełmem. Wewnątrz renesansowa ambona z ok. 1620 r., ołtarz główny z lat 1710-20, reszta wyposażenia z XVIII-XIX w.
Na rynku dawny ratusz z końca XVIII w., na dachu wieżyczka z zegarem. Obok okazała kamienica typu pałacowego z 1773 r. z bogatym szczytem i kamiennym portalem. Reszta kamienic z XVIII-XIX w. Na rynku stoi figura św. Jana Nepomucena z 1717 r. dłuta J.J. Siegla.

Wiadukt kolejowy nad doliną Bystrej, wzniesiony przez włoskich budowniczych w 1903 r. Ma 27 m wysokości i 120 m długości, był wielokrotnie wykorzystywany w filmach i nosił nazwę Szybki Wiadukt.

Dworzec kolejowy i wieża ciśnień z pocz. XX w.

Z Lewina Kłodzkiego pochodzi Czesława Cieślak znana jako Violetta Villas.

Dodaj komentarz