Leszna Górna

Kategoria: Gmina Goleszów, Pasmo Czantorii
Tagi:

Wieś w gminie Goleszów, położona w dolinie Lesznicy, między Tułem a Ostrym w Paśmie Czantorii Beskidu Śląskiego. Powstała na pocz. XV w. jako wieś pasterska, pierwotna nazwa brzmiała Leszczna. W XVIII-XIX w. (do 1870 r.) wydobywano tu rudę żelaza, występującą w w postaci brył sferosyderytów. Do dzisiaj działa kamieniołom wapieni cieszyńskich. W 1920 r. wieś podzielono granicą państwową, czeska część wchodzi dziś w obręb miasta Trzyniec. We wsi urodzili się: pedagog Karol Buzek i regionalista Paweł Musioł.

Co warto zobaczyć w Lesznej Górnej

Późnobarokowy kościół św. Marcina z lat 1719-31. Jednonawowy, z kwadratową wieżą od zachodu. Wewnątrz późnobarokowe wyposażenie z 2. ćwierci XVIII w., w obejściu ołtarza renesansowa płyta nagrobna rycerza Czelo z Czechowic z końca XVI w. Na cmentarzu późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. oraz krzyże żeliwne z hut w Ustroniu i Trzyńcu.

Dodaj komentarz