Leśno

Kategoria: Gmina Brusy, Równina Charzykowska


Duża wieś w gminie Brusy położona na przesmyku między J. Leśno Górne i Dolne. Okolica zamieszkana była już w epoce brązu, odkryto tu ślady grupy kaszubskiej kultury łużyckiej. W pierwszych wiekach n.e. przebywali tutaj Goci, należący do tzw. kultury wielbarskiej. Wieś wzmiankowana była w 1354 r. kiedy została darowana niejakiemu Ditrichowi przez Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode i otrzymała prawo chełmińskie. W 1438 r. przeszła pod władzę Krzyżaków, zaś od 1466 r. była wsią królewską w starostwie tucholskim.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Pierwotny pw. św. Katarzyny wzmiankowany był w 1534 r. Obecny pochodzi z ok. 1642 r., jego fundatorką miała być królowa Maria Ludwika Gonzaga. Po 1710 r. został przebudowany, na początku XIX w. powstała wieża a w XX w. kruchta zachodnia. Charakterystyczna kryta gontem wieża konstrukcji słupowo-ramowej posiada izbicę i wysokie spiczaste zwieńczenie. Wieża posiada 32 m wysokości i jest najwyższą tego typu konstrukcją w Polsce. Korpus konstrukcji zrębowej, trójnawowy. Wewnątrz barokowe wyposażenie – Grupa Ukrzyżowania z belki tęczowej i ołtarze z XVII w., prospekt organowy z początku XVIII w. i ołtarz boczny z prezbiterium z połowy XVIII w.


Ul. Klonowa – uschnięty pomnikowy klon o obwodzie 370 cm, ceglana kapliczka.

Kapliczka św. Izydora nad J. Leśno Dolne.

Na wzgórzu położonym w pobliżu Leśna znajduje się cmentarzysko z 14 kurhanami. Odkryto tu groby skrzynkowe z epoki brązu i późniejszych. W I-II w. n.e. przebywali tu Goci. Szczególnie cenny jest usypany przez nich kurhan o 26-metrowej średnicy otoczony kamiennym kręgiem. Na jego szczycie stoi unikalna 2-metrowa stela o cechach antropomorficznych, przypominająca postać ludzką z nosem i łukami brwiowymi. Można tu również zobaczyć zrekonstruowane groby skrzynkowe z wczesnej epoki żelaza. Na kamieniach i wokół nich występują cenne gatunki porostów.

[mapsmarker marker=”76″]

Dodaj komentarz