Leśnica

Kategoria: Miasto Wrocław, Wysoczyzna Średzka


Dawne miasto, obecnie część Wrocławia, położona nad Bystrzycą, przy linii kolejowej Wrocław – Legnica i drodze nr 94 Wrocław – Środa Śląska. Wzmiankowana w 1201 r., na tutejszym zamku zmarł wtedy książę wrocławski Bolesław Wysoki. W XIV w. uzyskała prawa miejskie, powstała wtedy siatka ulic. Od poł. XV w. upadek miasta, które w 1633 r. zostało splądrowane przez wojska szwedzkie. W XVIII w. Leśnica utraciła prawa miejskie. W 1844 r. doprowadzono kolej na linii Wrocław – Legnica, w XIX/XX w. osiedle znacznie się rozbudowało, powstały wtedy okazałe kamienice i dzielnica willowa, przywrócono też prawa miejskie. W 1928 r. Leśnicę włączono w granice Wrocławia. W latach 1942-45 działała tu filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Obecnie osiedle rozbudowuje się w kierunku północno-wschodnim, w 2015 r. ma wystartować budowa obwodnicy, która pozwoli usunąć ruch tranzytowy na zatłoczonej drodze nr 94.

Warto zobaczyć:

Zamek. Pierwotny drewniany gród istniał tu od lat 30. XII w., stanowił on miejsce odpoczynku książąt wrocławskich na trasie do Legnicy. W 1420 r. Michael Banke zbudował murowany zamek, zniszczony w 1428 r. przez husytów. W latach 1520-50 rodzina von Hornig przebudowała zamek w stylu renesansowym, w 1610 r. dodano fortyfikacje bastionowe. Zamek został zniszczony w czasie wojny 30-letniej. W latach 1735-40 zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą zlecił przebudowę zamku na barokowy pałac, wg projektu Christopha Hacknera. Dodano wtedy narożne wieżyczki przykryte hełmami. Zamek gościł królów pruskich, w latach 1806-07 stacjonował tu Hieronim Bonaparte. Zamek został splądrowany w 1945 r. i spalony w 1953 r., w latach 60. go odbudowano. Obecnie mieści się tu Centrum Kultury Zamek. Wokół rozległy park nad Bystrzycą.


Przed zamkiem stoi barokowa figura piaskowcowa MB z Dzieciątkiem i św. Jana Nepomucena, ufundowana została przez Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w 1743 r. W górnej partii figury stoi MB z Dzieciątkiem, w dolnej św. Jan Nepomucen z krzyżem. Na podstawie znajdują się płaskorzeźby ze scenami z życia i męczeńskiej śmierci świętego.

Kościół św. Jadwigi wzmiankowany w 1248 r., obecna budowla gotycka powstała w XIV-XV w. Po 1738 r. zbarokizowano wnętrze i zmieniono kształt okien, w latach 1785-86 powstała wieża, przypominająca budowlę średniowieczną, po trafieniu przez piorun w 1787 r. odbudowana do 1810 r. Ozdobiona neogotyckimi maswerkami stanowi bodajże pierwszy przykład neogotyku na Śląsku. W 1886 r. powstała kruchta. Wewnątrz barokowe wyposażenie z poł. XVIII w.: freski na suficie wykonał znany malarz Felix Anton Scheffler, ołtarze przypisywane Johannowi Kloberowi i Josephowi Queiusowi, ambona, barokowe obrazy Maria w Chmurach i św. Jan Nepomucen, chrzcielnica z XVII w., poza tym gotycka rzeźba Madonna z Dzieciątkiem z XV w. i organy firmy Schlag und Söhne ze Świdnicy z 1897 r.

Neogotycki kościół Św. Krzyża wzniesiony w 1877 r. przez ewangelików. W 1954 r. został przejęty przez kościoła polskokatolicki, od 1975 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Stacja Wrocław Leśnica powstała na zbudowanej w 1844 r. linii kolejowej Wrocław – Legnica, przedłużonej kilka lat później do Drezna i Berlina. Budynek dworca powstał ok. 1860 r. i posiada skromny klasycystyczny charakter. W latach 1910-11 zbudowano położony najbliżej dworca peron, gdzie docierały pociągi podmiejskie z Wrocławia, 2 lata później powstały wiaty i przejścia podziemne. Budynek dworca został wyremontowany w latach 2010-11, w latach 2012-13 zmodernizowano stację i wyremontowano wiaty. Przy przebudowie uszanowano zabytkowy charakter stacji, zachowano nawet dawną czcionkę na tablicach. Ruch na zmodernizowanej trasie Wrocław – Zgorzelec obsługują Koleje Dolnośląskie.


Pętla, stanowiąca zakończenie najdłuższej we Wrocławiu linii tramwajowej, powstałej w 1948 r. i na dłuższym odcinku biegnącej przez teren niezabudowany. Obok stoi pomnik Jana Pawła II, wzniesiony na tysiąclecie diecezji wrocławskiej w 2000 r.
Malowniczy budynek poczty, wzniesiony przez E. Freytaga w 1896 r. Posiada szczyt z pruskiego muru i dekorację sgraffitową, na jednym z rysunków przedstawiono wejście do leśnickiego zamku króla pruskiego Fryderyka II, który zaskoczył tu austriackich oficerów po zwycięskiej bitwie pod Lutynią w 1757 r.


Ul. Dolnobrzeska – kamienice z pocz. XX w., niektóre o cechach secesyjnych.

Ul. Kącka – Rubczaka – wille z XIX/XX w.

Ul. Majchra – modernistyczna Willa Pätzold z lat 20. XX w., młyn nad Bystrzycą.

Ul. Marszowicka – zabudowania dawnego folwarku.

Ul. Promenada – wille z pocz. XX w. i dwa pomnikowe dęby.

Ul. Rubczaka

Ul. Średzka – kamienice z 2. poł. XIX w.

Ul. Trzmielowicka

Ul. Wolska – plebania, dom zakonny Jadwiżanek z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem, obok w 1998 r. ustawiono figurę św. Jadwigi, na pamiątkę 750-lecia parafii i 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

Ul. Wyboista

Kładka nad Bystrzycą

[mapsmarker marker=”158″]

Dodaj komentarz