Łęka Opatowska

Kategoria: Gmina Łęka Opatowska, Wysoczyzna Wieruszowska


Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1280 r. jako przysiółek Opatowa. W 1875 r. doprowadzono linię kolejową Poznań – Kluczbork, od 1973 r. siedziba gminy.

Warto zobaczyć:

Rządcówka z lat 70. XIX w. W piwnicach była kuchnia i spiżarnia, na parterze znajdowała się część biurowa i „piano nobile”- część reprezentacyjna, na piętrze- sypialnie. Wokół park krajobrazowy z 2. poł. XIX w. o pow. 4,14 ha. Na terenie parku znajduje się 741 drzew, a wśród nich 31 sztuk to drzewa o dużych wartościach dendrologicznych: wiązy szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite i kasztanowce białe w obramowaniu parku od strony północnej, jesiony wyniosłe w centrum i daglezje przy rządówce.
Dworzec kolejowy z lat 20. XX w. W okresie międzywojennym była to stacja końcowa polskich kolei na granicy z Niemcami, wzniesiona w tzw. stylu narodowym. Główne wejście prowadzi przez obszerny ryzalit nakryty dachem z naczółkiem, w dachu lukarny w formie leżącego prostokąta. Styl budynku miał go wyróżniać od starego budynku, pochodzącego z czasów pruskich i nawiązywał do klasycyzmu i renesansu. Obok Dom Celny z tego samego okresu.

Oficjalna strona gminy

Dodaj komentarz