Legnica Os. Kopernika

Kategoria: Miasto Legnica, Równina Legnicka i Chojnowska


Dzielnica Legnicy położona we wschodniej części miasta, na południe od ul. Wrocławskiej i cmentarza komunalnego.

Warto zobaczyć:

Grekokatolicka cerkiew Zaśnięcia NMP. Ludność grekokatolicka znalazła się w okolicach Legnicy w wyniku wysiedlen Akcji Wisła 1947 r. W 1957 r. powstała parafia grekokatolicka, obecna cerkiew Zaśnięcia NMP budowana jest od 1998 r. według projektu Jacka Mermona z Przemyśla.


Ul. Wrocławska – ciąg zabytkowych kamienic.

Cmentarz Komunalny powstał w 1822 r. i od tego czasu był wielokrotnie poszerzany. W latach 1868-69 r. W centralnej części cmentarza powstała kaplica zbudowana wg projektu inspektora Wolffa, poprawionego przez miejskiego radcę budowlanego Johanna Roberta Mendego. W latach 1925-1926 r. Dobudowano do niej przykryte kopułą krematorium oraz budynek administracyjny. W czasie 2. wojny światowej w krematorium palono zwłoki ofiar obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, w 1945 r. zostało ono zamknięte. Wtedy też uległa zniszczeniu ogromna większość starych nagrobków. W południowo-wschodniej części cmentarza w 1945 r. urządzono kwaterę poległych żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, z pomnikiem ufundowanym przez społeczeństwo Legnicy w 1972 r. W 1993 r. przy kaplicy stanął symboliczny pomnik pochowanych tu w latach 1822-1945.

Cmentarz żydowski został założony w 1826 r. koło obecnego kościoła św. Jacka. W 1837 r. przeniesiono go na ul. Wrocławską obok cmentarza komunalnego. W 1877 r. powstał neoromański dom przedpogrzebowy z bożnicą, wzniesiony przez rabina Moritza Landsberga. Cmentarz jako jeden z nielicznych nie uległ zniszczeniu w czasie 2. wojny światowej. Najstarsze macewy pochodzą z lat 1835-38, cmentarz użytkowany jest do dzisiaj.

Dawna zajezdnia tramwajowa. Wąskotorowe tramwaje elektryczne zaczęły jeździć po Legnicy w 1898 r., wtedy też powstała zajezdnia przy ulicy Wrocławskiej. Obok znajduje się budynek administracyjny z początku XX w. oraz willa zarządu zajezdni przy ul. Cmentarnej z lat 20. XX w. Komunikację tramwajową zlikwidowano w 1968 r., o jej funkcjonowaniu przypomina zabytkowy tramwaj z lat 50. XX w., ustawiony koło zajezdni w 1998 r.

[mapsmarker marker=”64″]

Dodaj komentarz