Legnica Kartuzy (Zakaczawie)

Kategoria: Miasto Legnica, Równina Legnicka i Chojnowska


Dzielnica Legnicy położona na wschód od Starego Miasta. Nazwa wzięła się od ufundowanego w latach 1423-24 klasztoru kartuzów, rozebranego po 1548 r. Obecnie to zaniedbana dzielnica kamienic, zwana Zakaczawie, bohaterka słynnego spektaklu ‚Ballada o Zakaczawiu’.

Warto zobaczyć:

Kamienice przy ul. Wrocławskiej i przyległych.


Neogotycki kościół Św. Trójcy zbudowany w latach 1904-08 wg projektu Alexisa Langera z Wrocławia jako drugi katolicki kościół w mieście. Ma plan krzyża łacińskiego, elewacja zachodnia posiada 55-metrową wieżę. Wnętrze halowe, podzielone na trzy nawy przez rzędy smukłych filarów. Nawa główna nakryta sklepieniem sieciowo-gwiaździstym, nawy boczne – przeskokowym.

Neogotycki kościół św. Jacka zbudowany przez ewangelików w latach 1904-08 i poświęcony cesarzowi Fryderykowi III. Kościół na planie krzyża łacińskiego powstał na miejscu dawnego kościoła i klasztoru kartuzów, wg projektu Friedricha Hossfelda. Na otwarciu świątyni obecny był cesarz Wilhelm II. Wieża ma wysokość 73 m, zachował się na niej zabytkowy dzwon. W 1945 r. kościół służył wojskom radzieckim jako stajnia. Po remoncie w 1972 r. został siedzibą parafii, a od 2002 r. lokalnym sanktuarium św. Jacka.

Most na Kaczawie powstał w tym miejscu już w XV w. Obecny pochodzi z 1881 r. i był przebudowany w latach 80. XX w. oraz w 2010 r. Ok. 1750 r. ustawiono tu figurę św. Franciszka Ksawerego, zniszczoną przez wandali w 2004 r. Obecnie na moście stoi kopia, oryginalna rzeźba znajduje się w Lapidarium w Muzeum Miedzi.

[mapsmarker marker=”65″]

Dodaj komentarz