Lędziny

Kategoria: Miasto Lędziny, Pagóry Jaworznickie


Miasto (16400 mieszkańców) powiatowe (razem z Bieruniem) w województwie śląskim, położone obok drogi S1 i przy towarowej linii kolejowej Bieruń – Mysłowice Kosztowy. Istnieją świadectwa penetracji przez człowieka terenu obecnych Lędzin już w epoce brązu. Archeolodzy wykopali fragmenty naczyń z okresu kultury łużyckiej. W okresie przedchrześcijańskim w granicach obecnego miasta miejsce kultu słowiańskiego na górze Klimont, zwanej niegdyś Piorunową Górką (obecnie na tym miejscu katolicki kościół św. Klemensa). Miejscowość wspomniana przez Jana Długosza, w 1160 roku stanowiła własność rycerza Jaksy z Miechowa, który przekazał ją Benedyktynom. W XIV wieku Lędziny przeszły pod panowanie Czech, od 1742 roku w państwie pruskim. Teren walk z Niemcami w okresie powstań śląskich, szczególnie zaciętych podczas II powstania śląskiego w 1920 roku. Od 1922 roku w Polsce, w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Lędzin istniał podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz (1944-1945). Po wojnie rozwój górnictwa i wzrost liczby mieszkańców. W latach 1945-1951 siedziba gminy Lędziny, a 1951-54 gminy Hołdunów. W latach 1957-1965 osiedle. W latach 1966-1975 status samodzielnego miasta. W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej włączone do Tychów, od 2 kwietnia 1991 r. ponownie samodzielne miasto, utworzone na obszarze 3104,48 ha (rozporządzenie Rady Ministrów z 22 XII 1990).
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Klemensa – w okresie przedchrześcijańskim, w granicach obecnego miasta miejsce kultu słowiańskiego na górze Klimont, zwanej niegdyś Piorunową Górką, obecnie na tym miejscu katolicki kościół św. Klemensa, wybudowany w 2. połowie XVIII wieku (1769-1772), zaś w jego podziemiach pochowane są szczątki budowniczego kościoła, Piotra Wehowskiego i jego rodziny.
Ołtarz główny pochodzi z około 1803 roku. Nad nim znajduje się obraz św. Klemensa – papieża, zawieszony w tym miejscu w 1806 roku. Do najstarszych elementów wyposażenia kościoła należą: chrzcielnica z 1657 roku, relikwiarz w kształcie drewnianej ręki, dziesięciogłosowe organy z 1773 roku oraz żyrandol z 1792 roku, wykonany w hucie szkła w Wesołej. Kościół jest traktowany przez mieszkańców jako symbol miasta.
(za Wikipedią)

Współczesne kościoły: św. Anny i MB Różańcowej.
Dawna plebania kościoła św. Anny z 1788 r.
Klasztor boromeuszek z 1905 r.

Dodaj komentarz