Łaziska Średnie

Kategoria: Miasto Łaziska Górne, Wyżyna Katowicka


Dawna wieś, obecnie część Łazisk Górnych, położona przy linii kolejowej Tychy – Orzesze Jaśkowice. Pierwsza wzmianka notowana w 1287 roku. Jest to najstarsza dzielnica Łazisk, założona na terenach zwanych łazami lub łysinami. Przez wiele lat była w rękach szlacheckich, dopiero w 1814 r. została włączona do własności władców pszczyńskiego państwa stanowego. W XVI wieku posiadający wieś ród Zawadzkich i większość mieszkańców przyjęła ewangelicyzm. W kolejnym stuleciu Zawadzcy ufundowali w Łaziskach drewniany kościół, który jednak nie zachował się nawet do następnego wieku.
W XIX wieku na charakter osady wpłynęły bogate złoża węgla kamiennego i ich eksploatacja. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wymienia w 1884 r. 5 działających w Łaziskach Średnich kopalń – Martha-Valesca (Waleska), Herzogin-Auguste, Gottmituns (Szczęść Boże), Trautscholtsegen i Bonaparte. W miejscowości stało 69 budynków, w tym 58 domów mieszkalnych, szkoła i młyn. W 1910 r. spis wykazał w gminie 1406 mieszkańców, a w obszarze dworskim 373. Podczas plebiscytu w 1921 r. 580 mieszkańców głosowało za Polską, a 166 za Niemcami. Do dnia dzisiejszego pracuje kopalnia „Bolesław Śmiały”. W latach 1945-54 siedziba gminy Łaziska Średnie, 1954-72 osiedle, od 1973 r. dzielnica Łazisk Górnych.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół Męczeństwa św. Jana Chrzciciela z lat 1937-1940 w stylu modernistycznym.
Kapliczka św. Jana Ewangelisty.
Budynek gimnazjum nr 3 z lat 1928-1930, wybudowanego w stylu funkcjonalistycznym.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz