Lasy Siechnickie

Kategoria: Gmina Siechnice, Równina Wrocławska

Kompleks lasów łęgowych, leżących w Dolinie Odry między Siechnicami a Kotowicami, teren planowanego Parku Krajobrazowego Doliny Odry i Oławy. Teren ten pocięty jest siecią starorzeczy, występują tu bobry, wydry, ponad 100 gatunków ptaków (zimorodki, remizy, bociany czarne i żurawie) i 28 gatunków chronionych roślin.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz