Laski

Kategoria: Gmina Trzcinica, Wysoczyzna Wieruszowska
Tagi: , ,


Wieś w gminie Trzcinica, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno.
Teren zamieszkany w okresie prehistorycznym, w czasie wykopalisk w latach 1925-29, odkryto największy w Polsce cmentarz kultury łużyckiej (1000-400 lat p.n.e). Wieś wzmiankowana w 1277 r. jako Lubechowice, ok. 1360 r. jako Lasyszcze. Pierwotnie należała do klasztoru Benedyktynów św. Wincentego we Wrocławiu. W XIV-XV w. własność Stogniewów, od 1452 r. Doliwów Laskowskich, w XVI w. majątek uległ podziałowi. W latach 1620-60 poszczególne części nabył zakon paulinów z Częstochowy. W 1796 r. skonfiskowany przez władze pruskie, w 1858 r. przekazany rodzinie Loesch z Woskowic Dolnych. W latach 1823-1826 wieś uwłaszczono. W latach 1911-12 doprowadzono linię kolejową Namysłów – Kępno. Konrad von Loesch sprzedał w 1923 r. majątek Fundacji „Nauka i praca” przy Uniwersytecie w Poznaniu. W 1950 r. utworzono PGR.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1627 r. przez paulinów z Częstochowy. powiększony w XVIII w. Konstrukcji zrębowej, oszalowany, prostokątne prezbiterium i dwie kruchty, dach kryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Wewnątrz stropy i ściany pokryte polichromią z 1739 r. (wniebowzięcie NMP, symbol paulinów i dekoracja roślinna), wczesnobarokowy ołtarz główny z 2 poł. XVII w. z obrazem MB, ołtarz boczny z XVII w. z rzeźbą św. Rocha, w prezbiterium późnorenesansowa ambona z 1. poł. XVII w.
Neogotycki poewangelicki kościół Niepokalanego Serca Maryi z 1879 r., zbudowany staraniem pastora Jerzego Badury oraz patronów Matyldy i Johana von Loesch. Wewnątrz zabytkowe organy, dzwon stalowy i witraże wykonane w latach 1991-99 przez Mariana Schwarza, wpisane jako zabytek dziedzictwa Wielkopolski. Obok figura św. Jana Nepomucena i plebania z 1877 r., obecnie siedziba biblioteki i wielu organizacji społecznych.
Neorenesansowy pałac z 1908 r., posiadający także elementy neobaroku, zbudowany przez Fryderyka von Loescha, wokół park krajobrazowy z XIX w. o pow. 8,44 ha. Wśród zabudowań dworskich budynek dawnego klasztoru paulinów z charakterystycznymi sklepieniami łukowymi z XVIII w. (obecnie gorzelnia), stary dwór z pocz. XIX w., zabytkowy spichlerz i zabudowania folwarczne z pocz. XX w.
Na północ od wsi znajduje się arboretum (godziny otwarcia: pn-pt 8-15, so, nie po rezerwacji, tel. 62 781 51 70), prowadzone przez Leśny Zakład Doświadczalny z Siemianic. Utworzono je w 1980 r., składa się z klasycznego parku dendrologicznego i arboretum drzewostanowego. Obecnie rośnie tu 214 gatunków roślin, na czele z kwitnącymi w maju różanecznikami (40 gatunków). Gatunki zasadzone sąsiadują tu z resztkami pierwotnego drzewostanu, zawierającego pomnikowe buki. Na terenie arboretum znajduje się Klasa Leśna i Izba Leśna, wyznaczono też trzy ścieżki edukacyjne. Obok stoi Leśny Ośrodek Naukowo-Edukacyjny, umożliwiający organizowanie zielonych szkół i imprez.

Dworzec kolejowy z 1912 r. z bocznicą, ładownią i placem składowym, zabytkowy wiadukt kolejowy, zwany mostem, zbudowany z cegły palonej sklepionej łukowo na cyrkiel.

Dodaj komentarz