Laryszów

Kategoria: Garb Tarnogórski, Gmina Zbrosławice


Wieś w gminie Zbrosławice. Kolonię Larischhof obecnie Laryszów założył w 1775 r. Gustaw Wenzel von Larisch. Osadnicy przybyli z pogranicza Moraw i Czech i byli wyznania protestanckiego. W latach 1921-39 wieś położona była przy samej granicy polsko-niemieckiej. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Alt Larischhof, ponieważ powstała w tym czasie gmina, składająca się z Miedar z Kopaniną, Wilkowicami i samym Laryszowem, sama nazywała się Larischhof.

Warto zobaczyć:

Kościół ewangelicki z 1928 r., przed nim pomnik poległych w 1. wojnie światowej.

Dodaj komentarz