Łany

Kategoria: Gmina Rudziniec, Kotlina Raciborska


Wieś w gminie Rudziniec, położona przy szosie Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice. Wieś wzmiankowana w 1292 r. jako Kolęda, a w 1305 r. jako Łany. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Hubenland. W maju 1939 r. wieś wchodzącą w skład ówczesnego górnośląskiego powiatu Toszek-Gliwice zamieszkiwało 591 osób.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kaplica NMP z 1877 r.
Stanowiska archeologiczne – osady i cmentarzyska kultury łużyckiej (2500 lat) i przeworskiej (1800 lat).
Krzyż pojednania przy szosie do Ujazdu.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz