Kudowa Zdrój

Kategoria: Góry Stołowe, miasto Kudowa Zdrój, Wzgórza Lewińskie
Tagi: ,

Miasto położone w Obniżeniu Kudowskim, na granicy Gór Stołowych i Wzgórz Lewińskich, znane uzdrowisko, leczy się tu choroby układu krążenia, krwiotwórczego, dokrewnego, przemiany materii i nerwice. W XV w. prawdopodobnie istniała tu czeska wieś Lipolitow, sama Kudowa powstała na gruntach wsi Czermna, pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1631 r. Pierwsza wzmianka o miejscowych źródłach pochodzi z ok. 1580 r. a o pierwszych urządzeniach kąpielowych z 1636 r. Zdrój na szerszą skalę zaczął się rozwijać po zakupieniu go przez spółkę lekarzy w 1783 r., sama wieś cały czas była zamieszkana przez ludność czeską. W II poł. XIX w. Kudowa stała się oficjalnym uzdrowiskiem o specjalności kardiologicznej, a na pocz. XX w. odnotowano duży wzrost liczby kuracjuszy, także dzięki doprowadzeniu linii kolejowej w 1905 r.  Dużą grupę kuracjuszy stanowili Żydzi, istniały specjalne pensjonaty i koszerne restauracje dla nich przeznaczone. W okresie międzywojennym gościem w Kudowie był Winston Churchill. W 1945 r. Kudowa Zdrój uzyskała prawa miejskie, od 1962 r. odbywają się tu znane Festiwale Moniuszkowskie.
Oficjalna strona miasta

Warto zobaczyć:

Pijalnia z pocz. XX w., półkolisty budynek nawiązujący do architektury barokowej, połączony z nową halą spacerową i nowymi łazienkami. Wewnątrz widoki starego zdroju pędzla A. Molnara  i cykl Tańców Polskich wg. Z. Stryjeńskiej.


Sanatorium Zameczek z ok. 1795 r., wzniesiony jako dom gościnny dla kuracjuszy, posiada barokowy szczyt

Dawny dom zdrojowy, obecnie Sanatorium Polonia, wzniesiony w 1905 r. jako tzw. Książęcy Dwór, luksusowy hotel o 125 pokojach.

Park Zdrojowy, założony w poł. XVIII w., powiększony na pocz. XIX w. o część ze stawem. Znajduje się tu dawna hala spacerowa, otwarta konstrukcja żeliwna, tzw. Teatr Pod Blachą, służy on jako sala koncertowa w czasie Festiwali Moniuszkowskich. Dalej znajdują się Nowe i Stare Łazienki z XIX w., przebudowane w XX w. na Zakład Przyrodoleczniczy. W parku znajduje się także dawna palmiarnia i muszla koncertowa.

Kościół ewangelicki Chrystusa Pana, zbudowany na Wzgórzu Kaplicznym w 1798 r. przez braci czeskich. którzy stanowili dużą część ludności Kudowy. Jest to skromna barokowa budowla, obok na starym cmentarzu grobowiec klasycystyczny hrabiego F. W. von Goetzena.
W Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych znajduje się Muzeum Żaby, posiadające zbiór ponad 2000 żab z różnych materiałów i żabich motywów na kubkach czy krawatach. Są tu też eksponaty w formalinie, obok znajduje się ścieżka dydaktyczna Płazy. Kontakt
Muzeum Zabawek Bajka, kolekcjonuje XIX- i XX-wieczne zabawki. Kontakt
Muzeum Rzemiosł zapoznaje nas z pracą dawnych rzemieślników jak kołodziej czy kowal. Kontakt
Aquapark Wodny Świat, otwarty w 2002 r. dysponuje 92-metrową zjeżdżalnią. Kontakt


Dodaj komentarz