Księży Las

Kategoria: Garb Tarnogórski, Gmina Zbrosławice


Wieś w gminie Zbrosławice. Wzmiankowana w 1302 r., kiedy papież Bonifacy VIII przekazał ją cystersom z Jemielnicy. W 1447 r. istniał tu kościół parafialny. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1935-45 miejscowość nosiła nazwę Herzogshain.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Michała z 1499 r., konstrukcji zrębowej z baniastym hełmem. W XVIII w. dobudowano kaplicę od południa a w 1905 r. murowaną kruchtę.
Studnia w centrum wsi.
Kapliczka Matki Bożej sprzed 1868 r.
Budynek dawnej szkoły parafialnej z 1880 r.

Dodaj komentarz