Krzyżanowice

Kategoria: Gmina Wisznia Mała, Wzgórza Trzebnickie


Wieś w gminie Wisznia Mała, położona nad Widawą, u północnych granic Wrocławia. Krzyżanowice wzmiankowano w 1355 r., zachowały się tu ślady osadnictwa z epoki brązu. W XIX w. podzielona była na sołectwo i królewszczyznę. W 1937 r. hitlerowcy zmienili słowiańską nazwę Kryschanowitz na niemiecką Weidebruck. Przy głównej drodze stara zabudowa zagrodowa, po bokach powojenna zabudowa willowa.

Warto zobaczyć:

Grodzisko mające postać niewielkiego owalnego wzniesienia na którym stoi budynek mieszkalny (miejsce dawnego pałacu), otoczone fosą.


[mapsmarker marker=”167″]

Dodaj komentarz