Krzywa

Kategoria: Gmina Sękowa, Pasmo Magurskie
Tagi: ,

Obecnie niewielka wioska. Do 1949 r. nazywała się Krywa. Lokowana w 1564 r. w dobrach królewskich.

W czasie l wojny światowej w okolicach wsi trwały zażarte walki pomiędzy Rosjanami i Austriakami. Spłonęła wówczas, między innymi, cerkiew z 1854 r. Nowa cerkiew o sylwetce nawiązującej do wzorów ruskich stanęła w 1924 r. Jest to budowla dość nietypowa dla tego obszaru. Zwieńczona jest trzema ośmiobocznymi kopułami z pseudobarokowymi hełmami i kutymi krzyżami. Niegdyś pełniła funkcje parafialnej cerkwi gr.-kat. p.w. śś. Kośmy i Damiana, obecnie kościół rzym.-kat. Obok drewniana dzwonnica z 1924 r. W czasie schizmy tylawskiej w 1927 r. ludność Krzywej pozostała wierna grekokatolicyzmowi, co powodowało liczne zatargi z sąsiednim prawosławnym Wołowcem. Łemków z Krzywej wysiedlono w 1947 r. Na terenie przycerkiewnym zbiorowa mogiła z 1915 r. (nr 54) projektowana przez D. Jurkovića. Pochowano tu 2 Austriaków oraz 60 Rosjan. Elementy drewniane nie zachowały się. W dół od cerkwi, za drogą cmentarz parafialny, a na nim ciekawe kamienne nagrobki z XIX/XX w. We wsi figura świętej Rodziny z 1901 r. i żeliwny krzyż z 1897 r.

Dodaj komentarz