Krobielowice

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Czarną Wodą, przy szosie Kąty Wrocławskie – Oława. Wzmiankowana w 1231 r. pod nazwą Criebelowicz jako własność Thizki von Stercza. W 1417 r. kupiona przez opata premonstratensów z Wrocławia, Andrzeja Rüglera, pozostała w rękach zakonu do sekularyzacji w 1810 r. W 1814 r. król Fryderyk Wilhelm III przekazał wieś naczelnemu wodzowi wojsk pruskich, pogromcy Napoleona, feldmarszałkowi Gebhardowi Leberechtowi Blücherowi, który zmarł tutaj w 1819 r. Wieś pozostała w rękach Blücherów do 1945 r.

Warto zobaczyć:

Pałac. Renesansowy dwór z lat 1570-80, postawiony na miejscu wieży mieszkalnej, wzmiankowanej w 1349 r. (obecnie północno-zachodnie skrzydło), przebudowany na pałac przez opata Karola Kellera (1697-1710), kiedy powstały kolejne trzy skrzydła i dziedziniec z krużgankami. W 1878 r. przebudowany z dodaniem narożnych wieżyczek. Po 1945 r. przeznaczony na cele mieszkalne, w latach 70. XX w. popadł w ruinę. Kupiony i wyremontowany w latach 1992-95 przez polsko-nowozelandzką spółkę, obecnie hotel z centrum konferencyjnym, polem golfowym i stawami. Renesansowy portal z datą 1580 r. Obok folwark z oficyną mieszkalną i oborą z 1878 r. z charakterystycznymi schodkowymi szczytami. Do pałacu prowadzi kamienno-drewniana brama wjazdowa z 1878 r.

Mauzoleum feldmarszałka Blüchera przy szosie do Kątów Wrocławskich, zbudowane w latach 1846-53 przez von Raucha na wzór mauzoleum rzymskiego w Tivoli. Ma postać walca z popiersiem Blüchera dłuta Henryka Berges w medalionie. Odsłonięcie mauzoleum 28.04.1853 r. zaszczycił swoją obecnością sam król pruski.
Rozległe lasy łęgowe w widłach Bystrzycy i Czarnej Wody.

Dodaj komentarz