Koza Wielka

Kategoria: Gmina Perzów, Równina Oleśnicka, Wzgórza Ostrzeszowskie
Tagi:


Wieś w gminie Perzów, położona na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz Ostrzeszowskich, kulminujących na wschód od wsi w tzw. Kurzych Górkach. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od XIV-wiecznego właściciela folwarku, Władko de Cosla. Mieszkańcy mieli niegdyś zwyczaj strzelania na cztery strony świata w wigilię Bożego Narodzenia, co miało chronić wieś od czarownic. W 1872 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Podzamcze (obecnie nieczynna), przystanek we wsi nazywał się Gęsia Górka. Wojska polskie wkroczyły tu 19 stycznia 1920 r.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół śś. Filipa i Jakuba Apostołów. Wzmiankowany w 1376 r., w XVI w. przejęty przez protestantów, w 1638 r. odzyskany przez katolików. Obecny z XVII/XVIII w., posiada słupową wieżę, zadaszoną namiotowo z kulą i krzyżem na szczycie. Wieża kryta blachą, reszta kościoła gontem. Wewnątrz ambona z XIX w., na wieży dwa dzwony, odlane w 1. poł. XIX w. przez firmę Klagemannów z Wrocławia. Gotyckie płaskorzeźby, pochodzące ze skrzydeł tryptyku z XV w., obecnie znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Dodaj komentarz