Konieczna

Kategoria: Gmina Uście Gorlickie, Pasmo graniczne
Tagi: ,

Wieś położona w dolinie potoku Zdynia przy odwiecznym trakcie wiodącym przez Przełęcz Dujawa (556 m) do Zborova i Bardiowa.  Znajdowało się tu drogowe przejście graniczne na Słowację. 21 grudnia 2007 na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane.

Z historii Koniecznej

Wieś została lokowana przez Gładyszów w XVI w. na prawie wołoskim. W XVIII w. była stolicą konfederatów barskich. Wydawali oni tu swe uniwersały, które aby mieć moc prawną, musiały być ogłoszone na ziemi polskiej. Główna siedziba dowództwa konfederacji znajdowała się wówczas w słowackim Preszowie. Warowny obóz konfederatów w Koniecznej został zdobyty przez rosyjskie wojska gen. Szachowskiego w dniu 3 sierpnial 770 r. W roku 1788 przez wieś poprowadzono trakt z Gorlic do Bardiowa.

W czasie l wojny światowej we wsi miało miejsce głośne wydarzenie dezercji ok. 1400 żołnierzy 28 pułku piechoty „praskich dzieci”. Zdradzili oni austro-węgierskie dowództwo i za namową pozostającego w służbie carskiej por. Vojtecha Klecandy poddali się 49 dywizji rosyjskiej stacjonującej w Żdyni. Fakt ten miał miejsce 3 kwietnia 1915 r. i okrył hańbą żołnierzy czeskich. Pułkowi odebrano sztandar i wymazano jego nazwę z ewidencji, Fakt ten, ł pewnymi zniekształceniami, opisany został przez J. Haska w „Przygodach dobrego wojaka Szwejka”.

(źródło: Tomasz Darmochwał Beskid Niski polski i słowacki)

Warto zobaczyć

Cerkiew prawosławna z 1903 r. p.w. św. Wasyla.

Cmentarz parafialny ze zbiorową mogiłą z I wojny światowej nr 47.

Dodaj komentarz