Kilianów

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1204 r. jako Kylianovo, kiedy Henryk I Brodaty przekazał ją opactwu premonstratensów św. Wincentego na Ołbinie. W 1271 r. lokowana na prawie niemieckim. Po sekularyzacji w 1810 r. kupiona przez feldmarszałka Gebharda Blüchera von Wahlstatt.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowstąpienia NMP, wzmiankowany w 1414 r., obecny gotycko–renesansowy z lat 1568-69, zbudowany przez opata premonstratensów Jana Cyrusa. Jednonawowy, od zachodu wieża z przyporami. Nad wejściem płyta opata Jana Cyrusa z datą 1569. Wewnątrz sklepienia kolebkowe w prezbiterium i zakrystii, barokowy ołtarz z pocz. XVIII w. i gotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dom nr 17a XVIII/XIX w., dom nr 27 z bogatą dekoracją z 2. poł. XIX w.
Kapliczka przy nr 17 z k. XIX w.
Folwark (nr 31) z k. XIX w.

Dodaj komentarz