Kierzno

Kategoria: Gmina Kępno, Wysoczyzna Wieruszowska
Tagi:


Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Wzmiankowana w 1266 r. jako własność komesa Strzałka, W XV w. własność Niesobów. W 1660 r. przenieśli się tu z Wieruszowa bracia czescy.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół NMP Wniebowziętej początkami sięga prawdopodobnie XVII w., przebudowany w 1871 i 1948 r. Kościół posiada kwadratową wieżę, wewnątrz znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny i gotycki dzwon z XVI w. Przy kościele rosną: wiąz (obw. 450 cm) i lipa szerokolistna (obw. 420 cm).
Dwór z 1890 r., przebudowany w 1916 r., wykorzystywany na cele mieszkalne.
Na zachód od wsi, w pobliżu drogi do Myjomic grodzisko pierścieniowate o średnicy 50 m i wałem o wys. 2 m, odnaleziono w nim resztki kamiennego bruku.

Dodaj komentarz