Kąty Bystrzyckie

Kategoria: Gmina Lądek Zdrój, Masyw Śnieżnika
Tagi:

Wieś w gminie Lądek-Zdrój, położona w dolinie dopływu Rudego Potoku we wschodniej części Krowiarek. Wzmiankowana w dokumencie Jana Luksemburskiego z 1346 r. jako część państewka karpieńskiego. Istniała już wtedy parafia, w 1417 r. wzmiankowano wolne sędziostwo, a w 1494 r. młyn wodny. W XVI w. w okolicy rozwinęło się górnictwo darniowych rud żelaza, wieś włączono w obręb królewszczyzny, od 1684 r. stanowiła własność szlachecką. Do 2. poł. XIX w. funkcjonował samodzielny przysiółek Kłodno z sędziostwem, młynem i gorzelnią. Po wojnie wieś nie została w pełni zasiedlona i wyludniła się.

Co warto zobaczyć w Kątach Bystrzyckich

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Parafia wzmiankowana była w 1364 r., ok. 1400 r. wieś włączono do parafii w Strachocinie. W XVI w. kościół przejęli protestanci, przed 1631 r. zwrócono go katolikom, jako filialny parafii w Lądku Zdr. Późnogotycki kościół powstał ok. 1541 r. i składa się z nawy i prosto zamkniętego prezbiterium. Dach wieńczą kamienne krzyże. Barokowa wieża przebudowana lub wzniesiona w XVIII lub na pocz. XIX w. Wokół kościoła cmentarz otoczony kamiennym murem z przyporami z ceglaną kaplicą z poł. XIX w. (wewnątrz wystawa poświęcona niemieckim księżom prześladowanym przez nazistów) i nagrobkami z XIX/XX w. Przed późnobarokową bramą kamienny krucyfiks z 1865 r. Wyposażenie wnętrza barokowe, ołtarz główny z 2. połowy XVIII w. z obrazem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i figurami świętych, drewniana ambona z 2. połowy XVIII w. z figurami dwóch ewangelistów dłuta Michaela Klahra (pozostałe dwie skradziono). W 2000 r. wewnątrz odkryto fragment prawdopodobnie średniowiecznych fresków.
Skansen Gottwaldówka, obejmujący zabytkowy zespół gospodarski z pocz. XIX w.

Dodaj komentarz