Kadłub Wolny

Kategoria: Gmina Zębowice, Równina Opolska

Wieś położona we wschodniej części gminy Zębowice. Wzmiankowana w 1295 r. W 1605 r. Jan von Bess sprzedał majątek chłopom, uwalniając ich z poddaństwa i pańszczyzny, za specjalnym zezwoleniem cesarza Rudolfa II. Ziemię podzielono między 25 chłopów, dla zarządu nad lasami, stawami i karczmą ustanowiono wspólnotę chłopską w 1845 r. zatwierdzoną sądownie. Co ciekawe wspólnota leśna działa do dzisiaj. W maju-czerwcu 1921 r. toczyły się tu walki powstańcze.

Warto zobaczyć

Kaplica-dzwonnica św. Anny z końca XIX w.
Karczma, gdzie doszło do podpisania transakcji w 1605 r.

Dodaj komentarz