Jerzykowice Wielkie

Kategoria: Gmina Lewin Kłodzki, Wzgórza Lewińskie

Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Powstała w XV w. za czasów króla czeskiego Jerzego z Podiebradów. Do 1684 r. wieś stanowiła dobra kamery śląskiej, w XVIII w. rozwinęło się tu tkactwo chałupnicze.

Warto zobaczyć:

Drewniana dzwonnica sygnalizacyjna z 1847 r., o konstrukcji słupowej, zwieńczona okrągłym daszkiem z podwójnym krzyżykiem.

Dodaj komentarz