Jezioro Dzierżno Małe

Kategoria: Kotlina Raciborska, Miasto Pyskowice


Zbiornik poeksploatacyjny utworzony w 1938 r. przez zalanie wyrobiska popiaskowego w ujściowym odcinku Dramy do Kanału Gliwickiego. Powierzchnia zbiornika wynosi 204 ha. Przy normalnym poziomie piętrzenia (204 m) powierzchnia jego lustra wody wynosi 1,2 km2, pojemność – 10 mln m3, głębokość maksymalna dochodzi do 25 m. Od strony wschodniej i południowej zbiornik jest ograniczony nasypami szlaków komunikacyjnych, od północy i zachodu posiada obwałowania ziemne, a wybrzeża „naturalne” długości 0,45 km występują w południowo-wschodnim jego sektorze. Zbiornik zasilają wody dopływającej od wschodu Dramy oraz od północy wody Pniówki za pośrednictwem niewielkich powierzchniowo sztucznych zalewisk (tzw. zbiornik Dzierżno I). Rozlewiska o nazwie Dzierżno I charakteryzuje małe zanieczyszczenie, co pozwoliło na lokalizację w jego granicach strefy ochronnej ujęcia wody, natomiast wody Dramy odwadniającej zlewnię o charakterze rolniczo-przemysłowym zawierają nadmierne ilości substancji pożywkowych powodujących eutrofizację wody zbiornika Dzierżno Małe, a w konsekwencji wtórne jej zanieczyszczenie. Szczególnie wysokie stężenia w wodzie Dramy i zbiornika Dzierżno Małe stwierdzono w przypadku fosforanów, które dochodziło do kilku mg/dm3.
Zbiornik Dzierżno Małe oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego spełnia funkcje zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców pobliskich miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – Gliwic, Zabrza, Bytomia i Rudy Śląskiej. Istniejące wokół zbiornika ośrodki sportów wodnych w połączeniu z bazą noclegową i gastronomiczną oraz dobrą dostępnością komunikacyjną czynią akwen atrakcyjnym miejscem letniego wypoczynku sobotnio-niedzielnego. Poza rekreacyjno-wypoczynkowym kierunkiem eksploatacji reprezentowanym dodatkowo przez wędkarskie wykorzystanie akwenu, zbiornik pełni funkcję poprawy warunków żeglugowych na Kanale Gliwickim, a także spełnia zadania przeciwpowodziowe oraz służy utrzymaniu przepływu nienaruszalnego. W pobliżu biegnie kolej piaskowa Pyskowice – Kotlarnia.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Liczne ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem.

Dodaj komentarz