Jeziorka Duszatyńskie

Kategoria: Gmina Komańcza, Pasmo Wołosani i Łopiennika

Dwa jeziorka położone w dolinie Olchowatego w Paśmie Wołosani, pod szczytem Chryszczatej. Powstały w 1907 r. wskutek zatamowania odpływu wód potoku przez osuwisko ziemno-skalne, powstałe po ulewnych deszczach. Towarzyszył temu ogromny huk, który mieszkańcy Duszatyna wzięli za koniec świata. Było to największe rozpoznane osuwisko w Karpatach, przemieszczeniu uległo ponad 10-12 mln m³ ziemi. Od tej pory jeziorka ulegają stopniowemu zamulaniu przez wpływające potoczki, do tej pory zachowała się połowa pierwotnej objętości. Istniało również trzecie jeziorko ale na polecenie hr. Potockiego spuszczono z niego wodę aby wyłowić ryby. W 1957 r. utworzono tu rezerwat przyrody „Zwiezło” o powierzchni 1,74 ha.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz