Jeleniów

Kategoria: Gmina Lewin Kłodzki, Wzgórza Lewińskie

Wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona w dolinie Bystrej we Wzgórzach Lewińskich. Istniała prawdopodobnie już w XIII w., należała do państewka homolskiego, od 1595 r. do miasta Duszniki, które w 1599 r. odsprzedało ją wolnemu sołtysowi Kacprowi Alt. W XVIII w. własność von Ullerstorfów, Haugwitzów i Mutiusów, duży ośrodek tkactwa chałupniczego. Na pocz. XIX w. hr. von Mutius założył dużą tkalnię płótna z bielnikiem, którą później włączono do Zakrza. Na bazie miejscowych źródeł po wojnie zbudowano rozlewnię wody mineralnej.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół Trójcy Św. z 1699 r., jednonawowa budowla, przekryta sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wewnątrz barokowe wyposażenie z XVIII w.

Pałac, pierwotnie renesansowy dwór z II poł. XVI w., rozbudowany w 1775 r. i przebudowany przez von Mutiusów w 1788 r. na barokowy pałac. W XIX w. dobudowano wieżę o formach italianizujących. Po wojnie mieścił się tu ośrodek wczasowy, pod koniec lat 90. pałac spłonął i od tej pory ulega dewastacji. Trójskrzydłowe założenie, nakryte dachami mansardowymi. Wokół zabudowania folwarczne z 1841 r. i park z ujęciem Źródła Feliksa.

Dodaj komentarz