Jedlice

Kategoria: Gmina Ozimek, Równina Opolska


Osada w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy ujściu Małej Panwi do Jeziora Turawskiego. W pobliżu wsi ostoja ptactwa wędrownego. Pierwotnie część Szczedrzyka, w 1775 r., powstał tu zakład hutniczy, wybudowano piec do fryzowania, kuźnię i 10 druciarek, wykopano kanał służący do napędu młotów i dmuchawek. W 1778 r. strawiony przez pożar, później rozbudowany, powstało osiedle hutnicze dla pracowników. W 1789 r. zakład wizytował sam król Fryderyk Wilhelm II. Ok. 1800 r. uruchomiono tu pierwszą na Śląsku walcownię blach, gruntownie zmodernizowaną w 1855 r. W czasie 2. wojny światowej walcownia stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie, pracowali w niej holenderscy Żydzi, w 1945 r. całe ruchome wyposażenie wywieziono do Związku Radzieckiego. W 1960 r. na bazie zabudowań fabrycznych powstał Huta Szkła Jedlice.

Warto zobaczyć:

Budynek hutniczy z 1805 r. i cztery parterowe domy robotnicze z XVIII/XIX w.
Dwór Beatka z ok. 1780 r.
Pomnikowy dąb nad kanałem hutniczym.

Dodaj komentarz