Jawornica

Kategoria: Gmina Lewin Kłodzki, Wzgórza Lewińskie

Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Wzmiankowana w 1477 r. jako część państewka homolskiego, do 1684 r. własność kamery śląskiej, później weszła w skład dóbr szczytnieńskich. W XVIII w. wydobywano w okolicy rudę hematytową, dostarczaną do huty w Kudowie. W XIX-XX w. ośrodek tkactwa chałupniczego. Obecnie znacznie wyludniona.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kaplica z 1714 r.. fundacji D. Walke i Melchiora Fantza z ludowym wyposażeniem z XVIII/XIX w.

Dodaj komentarz