Jawiszowice

Kategoria: Dolina Górnej Wisły, Gmina Brzeszcze


Wieś w gminie Brzeszcze, położona przy szosie Brzeszcze – Przeciszów i linii kolejowej Czechowice-Dziedzice – Oświęcim. Pierwsze wzmianki o Jawiszowicach można znaleźć w spisach świętopietrza z 1326 r., gdy ówczesna parafia Jawiszowice wpłacała pieniądze na rzecz Stolicy Apostolskiej w Awinionie. Leżały wówczas w granicach księstwa oświęcimskiego. W latach 1772-1918 Jawiszowice wchodziły w skład monarchii austro-węgierskiej. Sporo jawiszowian zginęło w walkach o ojczyznę w latach 1914-21 i 1939-45. Po 2. wojnie część ziem Jawiszowic zostało przejętych przez Brzeszcze. W latach 1954-56 w granicach Brzeszcz. 1954-72 siedziba gromady Jawiszowice. W latach 1973-77 miejscowość była siedzibą gminy Jawiszowice. W latach 1975-98 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Marcina. Kościół zbudowano w 1692 r., na miejscu spalonego z 1511 r., który, jak głosi przekaz ludowy, został, prawdopodobnie przypadkowo, podpalony przez syna ówczesnego organisty. Kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej, podbity gontem i pokryty blachą. Świątynia otoczona jest zamkniętymi podcieniami (sobotami).
We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze (główny i dwa boczne). Ołtarz główny pochodzi prawdopodobnie z ok. 1700 r., a ołtarze boczne z XIX w. Prezbiterium kościoła nakrywa płytkie pozorne sklepienie kolebkowe, a nawę strop. Na profilowanej belce tęczowej pomiędzy nawą i prezbiterium umieszczony jest barokowy krucyfiks oraz posągi Matki Boskiej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny. Ambona jest rokokowa. Stalle są późnobarokowe, a konfesjonał z figuralnymi malowidłami na zaplecku i na drzwiach jest wczesnobarokowy. Ciekawym zabytkiem jest kamienna kropielnica o charakterze ludowym, wykonana zapewne w XVII w. W kościele znajduje się też kilka obrazów barokowych.
Zespół XVIII i XIX-wiecznych kapliczek przydrożnych.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz