Jaroszów

Kategoria: Gmina Strzegom, Wzgórza Strzegomskie


Wieś w gminie Strzegom, położona przy szosie Wrocław – Jelenia Góra i nieczynnej linii kolejowej Malczyce – Strzegom. Wzmiankowana w 1149 r. Od 1293 r. częściowo, od 1541 r. całkowicie własność klasztoru benedyktynek ze Strzegomia (do sekularyzacji w 1810 r.). Koło wsi duża kopalnia glin z prażalnią.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jana Chrzciciela, pierwotny drewniany z zachowaną kamienną wieża z XV w,, neogotycki korpus z 1841 r. Wewnątrz 2 barokowe figury z XVIII w., neogotyckie wyposażenie z XIX w. Wokół mur z granitu i bazaltu z 1870/71 r. z wmurowanymi dwoma krzyżami i kapliczką pojednania. Ok. 1 km na południe od wsi pomiędzy polnymi drogami do Morawy i Skarżyc stoi trzeci krzyż pojednania.
Na cmentarzu stoi neogotycka kaplica grobowa z pocz. XX w. i mauzoleum rodzin Kasper i Gurlich z ok. 1910 r.
Dwór z XVIII w., przebudowany w XIX w., obok folwark.

Dodaj komentarz