Hošťálkovice

Kategoria: Śląsk Hulczyński


Dawna wieś, obecnie część Ostrawy, położona w widłach Opawy i Odry. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości jest przedmiotem sporów wśród historyków. Większość historyków przytacza tu 1434 r., kiedy to rycerz Mikuláš (Mikołaj) Zajíček kupił wieś Marcinów. W 1502 r. jego synowie Lacek i Václav sprzedali Hoszczalkowice Jindřichovi z Děhylova. Od 1536 r. do 1809 r. wieś była częścią państwa hluczyńskiego. Po przegranych przez Habsburgów wojnach śląskich znalazła się w granicach Prus. 4 lutego 1920 r. została przyłączone do Czechosłowacji. Do pocz. XIX w. Hoszczalkowice utrzymywały charakter rolniczy. Następnie większość mieszkańców znalazła pracę w okolicznych zakładach przemysłowych. W wyniku dyktatu monachijskiego 9 października 1938 r. miejscowość stała się częścią III Rzeszy, co trwało aż do 30 kwietnia 1945 r. W latach następnych Hoszczalkowice rozwijały się jako typowo podmiejska osada. Do Ostrawy zostały przyłączona 24 kwietnia 1976 r. Od 24 listopada 1990 r. stanowią miejski obwód miasta statutarnego Ostrawa.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół Wszystkich Św. Wzmiankowany w 1588 r., drewniany kościół stał tu już w XIV w. Spłonął w 1630 r., postawiono na jego miejscu niewielki drewniany kościółek. Obecny z 1793 r., powiększony w 1903 r. z dodatkiem nawy poprzecznej i podwyższeniem wieży.

Dodaj komentarz