Hlučín

Kategoria: Śląsk Hulczyński


Miasto położone przy szosie Opawa – Ostrawa i linii kolejowej z Opawy, stolica tzw. Śląska Hulczyńskiego. Założone przez Przemysła Ottokara II w 1256 r. Należało do księstwa raciborskiego, od 1742 r. wraz z niemal całym Śląskiem do Prus, od 1816 r. w powiecie raciborskim prowincji śląskiej Prus. 10 stycznia 1920 r. z mocy traktatu wersalskiego wraz z kraikiem hulczyńskim przyłączone do Czechosłowacji. Po trakcie monachijskim na powrót znalazło się w Niemczech do 1945 r.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół cmentarny św. Małgorzaty z 1820-21 r. Teren kościoła cmentarnego został otoczony murem z bramą wejściową z XIX w. Znajduje się tutaj również neogotycka kostnica z muru licowego.
Kościół farny św. Jana Chrzciciela . Wzmiankowany w 1378 r. W 1597 r. zawaliła się wieża runęła. W 1608 r. kościół odbudowano, kilka lat później spłonął w pożarze. W 1649 r. w kościół uderzył piorun, spłonęła wieża i dach. Plebania z 1781 r. Kościół to jednonawowa budowla z gotyckim prezbiterium ze sklepieniem gwiaździstym. Posiada renesansową kaplicę, barokowe wnętrze i wieżę.

Mury obronne. W 1534 r. Bernard ze Zvole dokończył budowę murów obronnych Hlučína wraz z Bramą Opawską i Bramą Ostrawską oraz 13 półokrągłymi basztami. Mury w XVIII w. były już w znacznej mierze zniszczone, w 1768 r. rozebrano wieże nad bramami. W latach 20. XIX w. władze miasta nakazały rozebrać ich część, w 1822 r. zburzono Bramę Ostrawską, a w 1829 r. Opawską. Do dnia dzisiejszego zachowało się 7 baszt i fragmenty murów.
Pałac. Wzmiankowany w 1439 r., kiedy wojewoda opawski Arnoszt I wydał list przekazujący zamek w Hlučínie w zastaw panu Hyncíkowi z Vrbna. W 1525 r. Bernard ze Zvole zakończył gruntowną przebudowę zamku. Nad bramą główną widnieje ta właśnie data. W 2. poł. XVI w. zamek został przebudowany na renesansowy pałac. Dobudowano środkowe skrzydło z arkadami. Po pożarach w latach 1616 i 1621 pałac ponownie przebudowano wg projektu włoskiego budowniczego J. Vlacha. Barokowa przebudowa zostałą ukończona w 1733 r., dokonał jej Karel Antonín Gianini Carpineti. Dobudowano północne i powiększono południowe skrzydło. W 1808 r. August von Posser-Nädlitz nakazał wyburzyć część południowego skrzydła zamku. W 1844 r. właścicielami pałacu zostali Rotschildowie. W latach 60. XIX w. pałac był siedzibą sądu. W 1938 r. pałac został skonfiskowany. W 1999 r. został odkupiony przez miasto Hlučín, obecnie mieści się tu Centrum Kultury i Muzeum Hlučínska. W pobliżu zamku znajdują się ślady po niewielkim parku.
Rynek (Mírové náměstí) ma wymiary około 85×115 m. Z zabytkowych budynków warto wspomnieć o dawnym hotelu Slezan. Pierwsza wzmianka dotycząca ratusza pochodzi z 1616 r. W 1659 r. miasto wybudowało, nowy drewniany ratusz we wschodniej części rynku. Podczas kolejnego pożaru w 1761 r. ratusz spłonął, nowy postawiono cztery lata później. Obecny późnoklasycystyczny pochodzi z 1868 r., ozdobiony jest balkonowym portykiem.

Dodaj komentarz