Grojec (612 m)

Kategoria: Kotlina Żywiecka, Miasto Żywiec


Górujący nad Żywcem szczyt położony w widłach Soły i Koszarawy. Odkryto tu ślady osadnictwa z okresu lateńskiego i wczesnośredniowiecznej warowni. Na pocz. XV w. wzniesiono zamek Skrzyńskich, który później przeszedł w ręce Komorowskich. Zamek został zniszczony w 1477 r. przez wojska Kazimierza Jagiellończyka, podczas wyprawy podjętej w odwecie za konszachty Komorowskich z Węgrami i Zakonem Krzyżackim.

Warto zobaczyć:

Na stokach Grojca znajdują się murawy kserotermiczne, torfowisko wysokie ze stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej, rośnie także chroniona roślina pasożytnicza – zaraza drobnokwiatowa. Ze szczytu rozciąga się widok na Żywiec, Jezioro Żywieckie i szczyty Beskidu Małego. Na południu widać Pasmo Romanki w Beskidzie Żywieckim.

Przez Grojec przebiegają następujące szlaki:
Szlak żółty Żywiec – Grojec – Żywiec Browar
Niebieska ścieżka Żywiec dworzec – Grojec (612 m) – Żywiec Browar

Dodaj komentarz