Grodziec

Kategoria: Miasto Będzin, Wyżyna Śląska
Tagi:

Dawna wieś, obecnie dzielnica Będzina, położona u stóp Góry św. Doroty na Wyżynie Śląskiej.Wzmiankowana w 1254 r. jako własność zakonu norbertanek ze Zwierzyńca pod Krakowem. Od 1301 r. funkcjonuje parafia. W końcu XVIII w.wieś przechodzi na własność Bontanich, którzy ok. 1800 r. założyli browar parowy. W XIX w. właścicielami Grodźca byli Maurycy Kossowski oraz rodzina Ciechanowskich, szybki rozwój wsi spowodowany był uruchomieniem kopalń węgla, huty i cementowni. W 1820 r. powstała kopalnia Grodziec, w 1823 r. kopalnia Barbara, a w 1845 r. huta cynku. W 1857 r. Jan Ciechanowski wybudował pierwszą w Polsce i piątą na świecie cementownię. Wreszcie w 1899 r. uruchomiono kopalnię Grodziec II. W 1951 r. Grodziec otrzymał prawa miejskie, jednak w 1975 r. włączono go do Będzina jako dzielnicę.
Więcej o Grodźcu

Warto zobaczyć:

Kościół św. Katarzyny, pierwotny drewniany, niszczony pożarami w 1620 i 1638 r., obecny murowany z 1726 r., w latach 1931-32 przebudowany wg projektu Henryka Oderfelda. Późnobarokowy ołtarz główny z pocz. XVIII w. z obrazem MB z Dzieciątkiem z XV w.
Pałac z lat 1835-36, zbudowany wg projektu Franciszka Lanciego, obecnie DPS.

Dodaj komentarz