Grochowiska

Kategoria: Gmina Ząbkowice Śląskie, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie

Mała wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Odkryto tu pozostałości osady z czasów kultury łużyckiej. Wieś jest jedną z najstarszych w okolicy, wymieniono ją już w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. W latach ok. 1260 – 1810 własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. 27 lutego 1741 r. w okolicy odbyła się potyczka prusko-austriacka, zwycięstwo wojsk austriackich zmusiło króla pruskiego Fryderyka II do ucieczki i ukrycia się w klasztorze w Kamieńcu Ząbkowickim.

Warto zobaczyć:

Kościół Trójcy Św. pochodzący z 1842 r., skromny o charakterze większej kaplicy. Wewnątrz późnobarokowe wyposażenie z końca XVIII w.
Dawne sołectwo (dom nr 5) z 1803 r.

Dodaj komentarz