Granowice

Kategoria: Gmina Wądroże Wielkie, Wzgórza Strzegomskie


Wieś w gminie Wądroże Wielkie. Wieś powstała na terenie wcześniejszego osadnictwa (z okresu kultury grobów jamowych) u podnóża Wzgórz Granowickich, blisko źródeł Chotli. Wzmiankowana w 1218 r. jako Preduchno, a w 1305 r. jako Granowitz. Późniejsze nazwy Crenovicz, Grenewicz, Granowicz, Grenevitz, Gronowitz, Graenowitz były modyfikacjami tej ostatniej, świadczącymi o słowiańskim pochodzeniu wsi. W 1816 r. oprócz Gränowitz wieś nazywano również Grändorf. W latach 1947–96 wieś nosiła nazwę Granowiec.
Reformacja na teren wsi dotarła za panowania ks. legnickiego Fryderyka II. W 1542 r. powstała jedna z pierwszych parafii ewangelickich. W 1696 r. ochrzczony został tutaj prekursor niemieckiego romantyzmu Johann Christoph Günther, uważany za pierwszego poetę mieszczańskiego usiłującego utrzymywać się ze swojej twórczości. W XVIII w. parafia obejmowała Księżyce, Damianowo Górne i Marcinowice, a nieliczni katolicy należeli do parafii w Konarach.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, wzmiankowany w 1335 r., obecny późnogotycki z pocz. XVI w., przebudowany w XVIII-XIX w. Wewnątrz późnogotyckie sakramentarium z pocz. XVI w., renesansowe epitafium z 1619 r., barokowy ołtarz z ok. 1700 r., ambona z 1. ćw. XVIII w. Na murze epitafia z XVIII-XIX w.

Dodaj komentarz