Goszcz

Kategoria: Gmina Twardogóra, Wzgórza Twardogórskie
Tagi:


Wieś w gminie Twardogóra, położona na pograniczu Wzgórz Twardogórskich i Kotliny Milickiej. W okolicy znaleziono trzy toporki z okresu neolitu. Wieś wzmiankowana jako własność biskupa wrocławskiego w bulli papieża Hadriana IV w 1155 r. Od XVI w. własność książęca, później stanowiła własność rodziny von Borschnitz a od 1605 r. hr. Abrahama von Dohna, który przyłączył ją do sycowskiego wolnego państwa stanowego. W 1686 r. Goszcz otrzymał przejściowo prawa miejskie i herb. W 1727 r. przeszedł na własność von Reichenbachów, którzy zbudowali pałac, sprowadzili kolonistów z Czech i Niemiec, zbudowali 3 czerpalnie papieru, manufakturę jedwabniczą, wytwórnię powozów, browar i gorzelnię. Goszcz stanowiła własność Reichenbachów do 1945 r.

Warto zobaczyć:

Późnobarokowy kościół Narodzenia NMP z elementami klasycystycznymi.z lat 1754–79. Jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkoliście i trzykondygnacyjną wieżą.

Późnobarokowy kościół dworski, ewangelicki, z lat 1743-49. Mansardowy dach z powiekami, wieża z drewnianym hełmem cebulastym. Znajdowały się tu sarkofagi (obecnie zniszczone): późnobarokowy Fryderyki Charlotty hr. von Schönaich-Carolath (zm. 1741) i rokokowy Henryka Leopolda von Reichenbach (zm. 1775). Kościół był niegdyś połączony z pałacem za pośrednictwem oranżerii.

Ruiny pałacu Reichenbachów. Pierwotny z lat 1730-1740, wzniesiony na miejscu zamku z XII w., zniszczony w pożarze w 1749 r. Obecny z lat 1749-1755, zbudowany na planie podkowy z łącznikami przechodzącymi w oficyny i budynki gospodarskie. Od północy przylega majdan otoczony domami służby dworskiej i murem z trzema bramami. Pałac spłonął w 1947 r. i od tej pory znajduje się w ruinie.

Wokół rozległy park ze stawem, założonym w 1830 r., zachowały się resztki ozdobnego ogrodu, alei grabowych, pojedyncze dęby i ruiny pawilonu ogrodowego.

Dawny rynek.

Ul. Milicka

Ul. Ogrodowa z krzyżem przydrożnym.

Przysiółek Troska, położony na południowy wschód od wsi.

Użytek ekologiczny i obszar Natura 2000 Leśne Stawki koło Goszcza, położony na południowy wschód od wsi, miejsce reintrodukcji żółwia błotnego.

[mapsmarker marker=”93″]

Dodaj komentarz