Gorzyczki

Kategoria: Gmina Gorzyce, Płaskowyż Rybnicki


Wieś w gminie Gorzyce, położona na Płaskowyżu Rybnickim, przy autostradzie A1 (węzeł i przejście do Czech). Znaleziono tu ślady osady kultury łużyckiej, wieś wzmiankowana w 1229 r., w XVI w. weszła w skład Wodzisławskiego Państwa Stanowego. W XVII-XVIII w. własność cieszyńskich benedyktynów i von Reichenbachów, w XIX w. rodziny Doms, od k. XIX w. do 1945 r. hr. Larischa z Karwiny.

Warto zobaczyć:

Dwór myśliwski Larischów z k. XIX w., obecnie Dom Dziecka.
Grodzisko średniowieczne typu stożkowatego z XIV-XVI w., na południowy wschód od drogi do Gorzyc.
Dawna kopalnia Friedrichschacht z lat 1913-16 w Kolonii Fryderyk, która zakończyła działalność już w 1923 r., w latach 1942-44 na terenie kopalni istniał hitlerowski obóz dla Polaków.

Dodaj komentarz