Góra

Kategoria: Gmina Miedźna, Równina Pszczyńska


Wieś w gminie Miedźna, położona przy szosie Pszczyna – Oświęcim. Nazwę miejscowości w zlatynizowanej formie Gora wymienia w latach 1470-80 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Barbary. Zbudowany został jako kaplica filialna zapewne w 2. poł. XVI w. W latach 1580-1628 w rękach protestantów (kalwinistów). Do niewielkiej, zamkniętej wielobocznie w typie małopolskim kaplicy z oszalowanymi ścianami była niegdyś dostawiona wieża o konstrukcji słupowej, nakryta obitym blachą hełmem z latarnią. Rozbudowany w 1950 r. przez przesunięcie wieży i dodanie nawy.
Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, częściowo na podmurowaniu ceglanym. Prezbiterium (dawna kaplica) zamknięte trójbocznie, przy nim od północy nowsza, murowana zakrystia. Nawa szersza i wyższa od prezbiterium, na rzucie prostokąta. Przy niej dawna wieża o ścianach pobitych gontem, częściowo wtopiona w korpus kościoła. Podczas rozbudowy w 1950 r. usunięto hełm wieży, zamiast niego wstawiając drewniany dach namiotowy o kształcie ostrosłupa. Na zewnątrz prezbiterium i nawę otaczają otwarte soboty wsparte na słupach z zastrzałami. Powyżej sobót ściany szalowane deskami. Dachy nawy i prezbiterium (o nierównych nachyleniach połaci), dach wieży oraz szerokie daszki sobót kryte gontem. Prezbiterium nakryte stropem płaskim, w nawie strop z fasetą. Chór muzyczny drewniany, wsparty na dwóch słupach, nowszy.
We wnętrzu kościoła nie zachowały się prawie żadne ruchome zabytki. Krzyż ołtarzowy pochodzi z XVIII w., dwa krucyfiksy (barokowy i ludowy) – z XIX w.
Nowy kościół budowany w pobliżu starego.
Dwór.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz