Godzięcin

Kategoria: Gmina Brzeg Dolny, Wysoczyzna Rościsławska


Wieś w gm. Brzeg Dolny, położona na Wysoczyźnie Rościsławskiej. Wzmiankowana w 1301 r., w latach 1845-94 należała do rodziny Köckritz, później aż do 1945 r. do rodu von Wallenberg-Pachaly.

Warto zobaczyć:

Szachulcowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Św. Trójcy). Wzmiankowany był w 1353 r., w latach 1540-1654 należał do ewangelików. Obecna szachulcowa świątynia powstała w 1583 r. Wewnątrz znajdują się: ołtarz z manierystycznym tryptykiem z 1602 r., ambona z końca XVI w., barokowy prospekt organowy z pocz. XVII w. i klasycystyczna chrzcielnica z końca XVIII w. W prezbiterium stoi drewniane epitafium Anny Poleiin z 1588 r. oraz piaskowcowa płyta nagrobna Fryderyka v. Sack und Ratschitz z 1619 r. Obok kościoła w 1877 r. wzniesiono drewnianą dzwonnicę z 1877 r. o konstrukcji słupowej. W pobliżu rośnie okazała 300-letnia lipa.

Dawny pałac wzniesiono w poł. XVIII w. i przebudowano w XIX/XX w. Ostatnia przebudowa z lat 1980-81 zatarła wszelkie cechy stylowe. Obecnie w budynku mieści się Państwowy Dom Dziecka. Wokół rozciąga się naturalistyczny park z 3. ćw. XIX w., o pow. 15 ha otoczony ceglanym murem. Obok niego zachował się fragment klasycystycznego mauzoleum z tarczą herbową i płyciną z wersetem biblijnym. W parku znajduje się kilka stawów, okazałe dęby i pomnikowa lipa o obw. blisko 5 m.

Kapliczki i zabytkowe domy.

[mapsmarker marker=”113″]

Dodaj komentarz