Głuchów Górny

Kategoria: Gmina Trzebnica, Wzgórza Trzebnickie
Tagi:


Wieś w gminie Trzebnica, położona we Wzgórzach Trzebnickich. Na pocz. XIII w. dobra książęce, przeniesiony na prawo niemieckie w 1283 r., powstał wtedy folwark. W 1376 r. istniał już kościół parafialny. Później własność Solkowskich (2 poł. XV w.), rodzin von Luckau (XVI w.), von Kessel (1646 – 1945). W latach 1718-22 założono tu z nicjatywy pastora Nietschkego zespół sierocińca i szkoły zamknięty w 1727 r. z rozkazu cesarza, który obawiał się szerzenia protestantyzmu. W 1853 r., miał miejsce wielki pożar, odbudowa trwała 4 lata.

Warto zobaczyć:

Kościół Podwyższenia Krzyża Św., pierwotny wzmiankowany w 1376 r., w l. 1540-1546 we władaniu protestantów. Rozbudowany w 1706 r., był budynkiem o konstrukcji szkieletowej, z wieżą. Spłonął w 1853 r., kiedy wzniesiono obecny, murowany. Dom parafialny (nr 36) z 1856 r.
Kompleks pałacowo-folwarczny. Ok. 1664 istniał tu dwór o konstrukcji szkieletowej, zastąpiony po 1864 r. przez neoklasycystyczny pałac, przebudowany na pocz. XX w. W latach 1870-1940 urządzono park. Ok. 1864 r. wyburzono stary folwark i założono nowy, na obecnym miejscu. Zabudowa folwarczna pochodzi z lat 1870 – 1900. W ścianę jednego z budynków wmurowano śmigło niemieckiego samolotu, który rozbił się 2.09.1939 r. na okolicznych polach.

Przez Głuchów Górny przebiegają następujące szlaki:
Szlak czerwony Trzebnica – Zaprężyn

Dodaj komentarz