Gałów

Kategoria: Gmina Miękinia, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Miękinia, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, nad rzeką Bystrzycą. Należała do rodzin von Seidlitz i von Roeder.

Warto zobaczyć:

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. Wzmiankowany w 1353 r., obecny gotycki z ok. 1500 r., przebudowany ok. 1609 r. Jednonawowy, z wieżą od zachodu, oskarpowany na narożach, nakryty sklepieniem sieciowym. Na ścianach zachowała się piękna renesansowa dekoracja sgrafittowa. We wnętrzu renesansowe i manierystyczne epitafia, jedno z nich upamiętnia Annę Marię von Niebelschietz (ok. 1630 r.), poza tym barokowe ołtarze i konfesjonał z XVII/XVIII w. Przed kościołem barokowa figura św. Jana Nepomucena.

Ruiny pałacu. Pierwotny zamek zbudowała w XVI w. rodzina von Seidlitz, zniszczony w czasie wojny 30-letniej. Pałac odbudowano w XVIII w. na planie zbliżonym do podkowy, w latach 1861-74 powstało skrzydło zachodnie, oraz narożne ganki i przybudówki. Elewacja łączy cechy gotyku, baroku i klasycyzmu. Przed wejściem most nad suchą fosą, obok dwie oficyny, spichlerz i park. W 1998 r. spalony, obecnie w ruinie.

[mapsmarker marker=”166″]

Dodaj komentarz