Frydek-Mistek

Kategoria: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)
Tagi: , , ,

Miasto (61 tys. mieszkańców) leżące nad Ostrawicą na historycznym pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Powstałe z połączenia dwóch ośrodków miejskich: śląskiego Frydka i morawskiego Mistka. Poprzednikiem Frydka jest targowa osada Jamnice, wzmiankowana w 1305 r. Miasto Frydek założył ok. 1330 r. ks. Kazimierz I na granicy Ks. Cieszyńskiego. Mistek wzmiankowany był w 1267 r. jako osada targowa Frydberk, zniszczony pod koniec XIV w. i założony na nowo już z obecną nazwą. W 1402 r. ks. Przemysław I Noszak kupił je od Państwa Hukwaldzkiego, Mistek został przedmieściem Frydka. W 1584 r. Mistek wrócił do Państwa Hukwaldzkiego. Frydek w 1573 r. wydzielono z Ks. Cieszyńskiego i sprzedano braciom z Lohowa. Kolejnymi właścicielami byli: Bruntálscy z Vrbna, hr. Oppersdorfowie (od 1636 r.), hr. Pražma z Bílkova (od 1699 r.) i Habsburgowie (od końca XVIII w.). W 1869 r. Frydek uzyskał status miasta magistrackiego, w 1871 r. doprowadzono kolej. W XIX w. oba miasta rozwinęły się jako ośrodki przemysłu tekstylnego i metalowego. W 1918 r. tereny te zamieszkiwali w większości Czesi, Polska nie zgłaszała wobec nich żądań terytorialnych. W październiku 1938 r., podczas zajmowania Mistka przez armię niemiecką 8 śląski regiment piechoty stawił opór jako jedyny w całej Czechosłowacji. W 1943 r. Niemcy przyłączyli Mistek do Frydka. W maju 1945 r. doszło do ciężkich walk między Niemcami a Armią Czerwoną, wskutek których poważnie zniszczono miasto. Po wojnie Frydek-Mistek (nazwa obowiązuje od 1955 r.) poważnie rozwinął się, jako miasto na skraju ostrawskiego ośrodka przemysłowego.

Co warto zobaczyć we Frydku

Kościół pątniczy Nawiedzenia Marii Panny z 2. poł. XVIII w., sanktuarium Panny Marii Frydeckiej, która wg legendy dokonuje cudów przywracania wzroku i słuchu. Wewnątrz cenny ołtarz główny z 1793 r., autorstwa architekta Jana Schuberta z Opawy oraz rzeźbiarza Andrzeja Schweigla z Brna. Wokół stacje drogi krzyżowej z lat 1740-77.
Neogotycki kościół ewangelicki z lat 1910-11, powstały dzięki wsparciu Związku Gustawa Adolfa z Lipska.

no images were found

Kościół św. Jana Chrzciciela, późnogotycka, trójnawowa bazylika wzmiankowana w 1444 r. Wieża przebudowana w 1. poł. XVII w., w skład kompleksu wchodzą również renesansowa fara i budynek barokowego szpitala, połączony z kaplicą MB Bolesnej z 1718 r. fundacji Pauliny Anny Hertschlaeger.
Późnorenesansowy kościół św. Jošta z 1612 r., wokół park, który do końca XIX w. służył jako cmentarz miejski.

no images were found

Zamek, pierwotnie gotycki z 1333 r., później przebudowywany. W XVII w. na miejscu dawnego podzamcza zbudowano główny budynek zamkowy. Spłonął pod koniec XVII w., odbudowany w XVIII w. We wnętrzu znajduje się siedziba Muzeum Beskidów. Muzeum prezentuje historię, etnografię i przyrodę regionu i posiada blisko 2000 eksponatów. Wewnątrz znajduje się Sala Rycerska z 35 herbami śląskiej szlachty, reprezentacyjne pomieszczenia i kaplica św. Barbary. Panoramę miasta można obserwować z punktu widokowego.

no images were found

Rynek z rzeźbą św. Floriana.

no images were found

Kamienice kupieckie z końca XVIII w., przy ul. Hlubokiej.

Co warto zobaczyć w Mistku

Rokokowy kościół śś. Jana i Pawła z lat 1763-69. Wybudowany na planie krzyża, składa się z korpusu, zakrystii i kaplicy św. Inocencji. Inicjatorem budowy był proboszcz Franciszek Józef Čejka, kierował nią N. Orlíček. Kościół został poświęcony przez biskupa ołomunieckiego Antoniego Teodora z Colloreda w 1784 r.
Gotycki kościół św. Jakuba z poł. XIII w., przebudowany na barokowy w XVII i XVIII w. Pierwotnie poświęcony św. Mikołajowi, posiada gotyckie prezbiterium i renesansową nawę. 42-metrowa wieża z lat 1683–1724 przykryta jest baniastą barokową kopułą.

no images were found

Kościół Wszystkich Św., postawiony przez małżeństwo Rudolfa i Rozalię Widomus w podzięce za uratowanie z zarazy w 1715 r., która pochłonęła 400 mieszkańców. W 1720 r. ukończono prezbiterium, nawę zbudowano w latach 1728-30. Wyposażenie barokowe, do 1893 r. wokół kościoła znajdował się cmentarz.

no images were found

Rynek z późnorenesansowymi kamienicami mieszczańskimi. W kamienicy nr 1 spotkali się cesarz Józef II i król pruski Fryderyk II. Na środku rynku stoi kolumna maryjna z 1730 r.

no images were found

Historyzujący ratusz z lat 1897-98.

no images were found

Dodaj komentarz